top of page
Rocky_DSC04675-2.jpg

Roch Holohan

‘Ba as an Daingean do mo mháthair, sa Choill ag breathnú amach ar an gcuan. Ó Conchúir ab ea í agus tháinig a gaolta siar ón Daingean agus bheadh na céadta col ceathracha agam.

 

‘Dúirt sí liom go raibh deilf sa Daingean roimh Fungie agus ba ghnách leis na báid a phíolótú. Dá mbeadh báid amuigh san fharraige agus é garbh bhéidís i dtrioblóid ag filleadh isteach i mbéal an chuain. 

 

‘Ba ghnách leis an deilf teacht amach, bualadh leo agus iad a threorú isteach. D’inis sí an scéal sin dom. D’fhéadfadh sé a bheith samhailteach, ach ag an am céanna ní raibh scéal bréagach aici dom riamh.’

‘My mother was from Dingle, looking out on the harbour in the Wood. She was an O’Connor and her relations were from back west of Dingle and I would have hundreds of cousins.

 

‘She used to say there was a dolphin in Dingle before Fungie and used to pilot the boats. If boats were out in the sea and it was rough they used to get into trouble coming in the mouth of the harbour.

 

'The dolphin used to come out, meet them and guide them in. She told me that story. It could be mythical, but at the same time she never had a false story for me.’

bottom of page