top of page
cormacD_Final-SC03705.jpg

Cormac Ó Snodaigh

 

‘Tá athrú mór tar is teacht ar an áit. Níl aon daoine sna gortanna a thuilleadh. Nuair a bhí mé óg is cuimhin liom na goa go léir lán de glasraí. Tá athrú mór ó thaobh an timpeallacht. Tá na páirceanna ag éirí níos mó. 

 

‘Bhí feirmeoirí beaga le deich nó fiche ba. Is cuimhin liom Micksie Fitzgerald ag dul go dtí an creamery le asal agus cairt.  Rinne sé é sin gach seachtain agus bheadh scuaine mór daoine leasmuith agus ansan theadh said isteach go Tigh Bric in a dhiaidh. 

 

‘Bhí tancaer mór amháin á tiomáint ag Maidhc Dainín Ó Sé — bhailigh seisean an bainne agus thóg sé isteach go Trá Lí. Is feirimeoiri beaga a chuir an bainne isteach sa tancaer. Ní raibh ach cúpla pingin á dhéanamh acu, a dóthain chun é a thabhairt do Mairín Bric i rith an lae.'


 

'

‘A big change is after happening in the area. The people aren't in the fields anymore. When I was young I remember the fields full of vegetables. There is a big change in terms of the environment. The fields are getting bigger.

 

‘There were small farmers with ten or 20 cows. I remember Micksie Fitzgerald going to the creamery with a donkey and cart. He did that every week and there would be a long queue of  people outside and then they'd go into Tigh Bric afterwards.

 

‘Maidhc Dainín Ó Sé would drive a big tanker — he would collect the milk and bring it into Tralee. It was small farmers that put the milk in the tanker. They were only making a few pence, enough to hand it over to Mairín Bric during the day.’

bottom of page